«Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
Бизнестің сенімді серіктесі

Бизнес-күнтізбе

Бизнесті қолдау

Кәспкерлікті қаржылық емес қолдау шараларды іске асыру мақсатында облысының барлық аудандарда орналасқан 18 Кәсіпкерлікті қолдау орталықтарының (әрі қарай-КҚО) және Көкшетау қаласында орналасқан Кәсіпкерлерге қызмет көрсету ортылығының (әрі қарай-КҚКО) жұмысы ұйымдастырылған. Кеңесшілер менеджерлердің штат саны – 64 адам, оның ішінен КҚО – 54 адам, Көкшетау қаласының КҚКО  - 10 адам. Бастаушы кәсіпкерлердің жүйелі мәселелерінің бірі келешекке арналған жоспарлардың болмауы, қаржылық қызметті ұйымдастыруында қателер, қанағаттанарлықсыз бухгалтерлік есеп, менеджментте, маркетинг саясатында мәселелер және басқалары болып табылады. Кәсіпорындардың үлкен саны өз жұмыстың бірінші жылда сәтсіздікке ұшырайды – биснесті жабады немесе белсенді емес кәсіпорындардың санатына өтеді. Осының бәрі әрі қарай кәсіпкерлік бастамаларына әсер етеді. Кәсіпкерлік белсенділігінің төмендеуі жалпы әлеуметтік экономикалық саласының нашарлауына әкеледі және нәтижесінде – бюджетке салықтар түсімдерінің азаюы, жұмыс орындарының қысқартуы, импорт алмастырудың жоқтығы, экспорт әлеуеттің төмендеуі және т.б. Жоғарыда айтылған жүйелі мәселені ескере отырып, Бизнесті қолдау және дамытудың бірыңғай бағдарламасына сәйкес Акмола облысының Кәсіпкерлер палатасымен

 


 

08 желтоқсан 2018 ж. "Бизнес Кеңесші"  1 тоқсанға 2018 ж. кестесі.

07 наурыз 2018 ж. "Бизнес Кеңесші"  2 тоқсанға 2018 ж. кестесі

07 наурыз 2018 ж. "Бизнес Өсу"  2 тоқсанға 2018 ж. кестесі

 09 ақпан 2018 ж .  "Тәлімгерлік қағиларды қолдана отырып жобалық оқыту" кестесі 

19 января 2018 г.  "Тәлімгерлік қағиларды қолдана отырып жобалық оқыту" жобалар тізімі

08 маусым 2018 ж. "Бизнес Кеңесші"  3 тоқсанға 2018 ж. кестесі.

10 қыркүйек 2018 ж.  "Бизнес Кеңесші"  4 тоқсанға 2018 ж. Кестесі г.

7 қыркүйек 2018 ж. "Бизнес Өсу"  4 тоқсанға 2018 ж. кестесі

7 қыркүйек 2018 ж.  «Жас кәсіпкер мектебі» 4 тоқсанға 2018 ж. кестесі

Серіктестер